Siirry suoraan sisältöön
Kuvassa näkyy vene ja alus sekä lokki. Taivaalla on vähän pilvenhattaraa. Taustalla näkyy Helsinkiä.

Hiilineutraalia merenkulkua tavoittelemassa

Tavaraliikenne merellä on varmasti yksi tärkeimmistä talouden tukijaloista. Suurin osa tuotetuista hyödykkeistä kuljetaan laivojen konteissa ympäri maailmaa. Päästövähennykset merenkulussa sekä satamissa tuottavatkin huomattavia vaikutuksia koko maailman hiilijalanjälkeen.

Uusiutuvan energian käyttö ei kuitenkaan ole yksinkertaista merenkulkualalla. Aluksia ei voida esimerkiksi sähköistää samoin kuin vaikkapa ajoneuvoliikennettä. Tämä aiheuttaa tarpeen erilaisten ratkaisujen etsimiselle hyödyntäen niin uutta- kuin jo olemassa olevaa teknologiaa.   

Teknologiasta apua merenkulun haasteiden ratkomiseen

Merenkulkualalla on omat haasteet kestävän kehityksen mukaisissa ratkaisuissa. Haasteita aiheuttavat esimerkiksi pitkät välimatkat, alusten koko ja turvallisuustekijät.

–  Suuria rahtialuksia ei voida laittaa täyteen akkuja tai hoitaa alusten energiantuotantoa turvallisesti uusiutuvilla energianlähteillä, kertoo Miika Mandell Etelä-Suomen Satamapalvelu Oy:stä.

On siis löydettävä erilaisia ratkaisuja päästöjen vähentämiseen. Näitä ratkaisuja ja alan haasteita avaa Miika tarkemmin videolla:

Digitaaliset ratkaisut helpottavat satamaliikenteen hallintaa

Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia kehittää laivaliikennettä erityisesti satamissa. Keräämällä ja hyödyntämällä dataa, on alusten lähtöjä ja saapumisia mahdollista sujuvoittaa. Tällöin säästytään esimerkiksi turhilta alusten koneiden käynnistämisiltä.

Miika avaa digitalisaatiota tarkemmin satamatoiminnan näkökulmasta:

Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta yhteistyöllä ja konkreettisilla toimilla

Yhteistyö on tärkeässä asemassa hiilineutraalin tulevaisuuden saavuttamiseksi. Eri satamatoimijoiden yhteishankkeet tähtäävätkin koko alan kehittämiseen. Yhteishankkeiden lisäksi tärkeitä toimia ovat yksittäisten satamatoimijoiden palveluiden kehittäminen ja kestävän kehityksen mukaisten palveluiden tarjoaminen.

 – Satamissa on jo nyt tarjolla lukuisia palveluita, joilla pyritään edistämään kestävää kehitystä. Näitä ovat esimerkiksi jätevesiin ja puhtaanapitoon liittyvät ratkaisut, kertoo Miika.

Videolla Miika kertoo tarkemmin, mitä konkreettisia toimia ollaan tällä hetkellä Etelä-Suomen Satamapalvelu Oy:ssä tekemässä hiilineutraalin tulevaisuuden eteen:

Palveluiden kehittäminen, yhteistyö ja teknologia auttavat merenkulkualan kehittämisessä kohti hiilineutraalisuutta. Tärkeää on löytää sellaisia ratkaisuja, joita pystytään hyödyntämään suuressa mittakaavassa koko alalla. Tällöin vaikutus päästöihin on ehdottomasti suurin.

Seuraavassa blogissa pääsemme tutustumaan siihen, miltä satamatyöläisen päivä näyttää

Verified by MonsterInsights