Siirry suoraan sisältöön

ALUSPALVELUT

Luotettava, ketterä ja asiantunteva alusten kiinnitys- ja irrotuspalvelu on toimintamme ydin. 

Olipa kyseessä alus kuin alus, sää kuin sää – takaamme onnistuneen palvelun kaikille asiakkaillemme.

ALUSTEN KIINNITYS JA -IRROTUSPALVELUT

Toimitamme aina asiakkaan tarpeeseen sopivat palvelut, olipa kyseessä minkälainen alustyyppi tahansa. Sujuva toimintamme takaa kustannus, aika – ja energiasäästöt kaikille aluksille. Osaamisemme ansiosta alusten kiinnitys- ja irrotuspalvelut toimivat varmasti – säästä tai vuodenajasta riippumatta.

Asiakaspalvelu 24/7

+358 40 129 3745

Luotettavaa palvelua kaikille alustyypeille - kaikissa olosuhteissa

Laajan yhteistyöverkostomme avulla pystymme tuottamaan aluspalveluita hyvin joustavasti ja tarpeen vaatiessa erittäin nopealla aikataululla. Tuotamme palvelumme vastaamaan eri alustyyppien tarpeet ja erityispyynnöt huomioiden. Kaikki palvelumme ovatkin räätälöitävissä juuri tietylle alukselle sopiviksi.

Verkostomme ansiosta olemme – ja haluamme jatkossa olla, markkinoiden ketterin palvelutuottaja. Meillä SF Port Servicellä eivät edes yhden tunnin varoitusajalla tilatut kiinnitys- ja irrotuspalveluiden tuottaminen aiheuta ylitsepääsemättömiä haasteita. Tarpeen vaatiessa pystymme palvelemaan kaikkia asiakkaitamme samanaikaisesti ja takaamme sujuvan satamaan saapumisen tai poistumisen.

Yhteistyöverkostomme ansiosta emme ainoastaan pysty täyttämään satamanpitäjän asettamia palveluntarjoajien vähimmäisvaatimuksia koskien vasteaikoja ja muita ehtoja, vaan pystymme tarjoamaan reippaasti vaatimukset ylittävän palvelun – olivatpa olosuhteet satamassa minkälaisia tahansa.

Sujuva palvelu takaa kustannus - ja energiasäästöt aluksille

Alusten kiinnitys- ja irrotuspalveluiden tuottamisessa hyödynnämme vuosien aikana esiin tulleita parhaita käytäntöjä ja modernia teknologiaa. Teknologiaa hyödyntämällä seuraamme asiakkaidemme alusten liikkeitä reaaliajassa myös satama-alueen ulkopuolella. Pystymmekin varautumaan alusliikenteen muutoksiin ja eri tilanteisiin yhdessä asiakkaittemme kanssa ja näin vähentämään alusten tyhjäkäyntiä –  tuoden kustannussäästöjä ja energiasäästöjä asiakkaillemme.

Alusten kiinnitys- ja irrotustehtävissä meillä on ainoana palveluntuottajana Helsingissä käytössämme vinssiajoneuvo, joka tuo turvallisuutta, tehokkuutta ja nopeutta alusten kiinnitys- ja irrotustehtävissä. Modernin teknologian hyödyntäminen palvelutuotannossamme takaa asiakkaillemme oikea-aikaiset, luotettavat, turvalliset ja ennen kaikkea kustannustehokkaat palveluratkaisut.

Kokemuksen kautta hankittu luotettavuus ja tehokkuus

Me SF Port Servicellä olemme kiinnitys- ja irrotuspalveluiden markkinajohtaja Suomessa n. 10 000 kiinnitys- ja irrotustapahtuman vuosituotannollamme.

Yrityksellämme on pitkä historia kiinnitys- ja irrotuspalvelujen tuottamisesta usealta eri vuosikymmeneltä. Vuosien saatossa tehdyn kehitystyön ansiosta kiinnitys- ja irrotuspalveluistamme ovat kehittyneet erittäin turvallisiksi, luotettaviksi ja tehokkaiksi.

Palveluidemme erinomaisuuden salaisuus piilee paitsi yrityksemme asiakaspalvelukeskeisessä ajattelutavassa, myös kokeneessa henkilöstössämme sekä parhaiden käytäntöjen, modernin teknologian ja yhteistyökumppaneidemme osaamisen ja joustavuuden hyödyntäminen palvelutuotannossa.

Alan osaavin henkilöstö

Henkilöstömme on erittäin kokenutta ja uudet työntekijämme perehdytetään aina tarkasti työtehtäviinsä ja satamaympäristössä työskentelyyn. Koulutamme koko henkilöstöämme jatkuvasti pystyäksemme takaamaan henkilöstömme osaamisen vastaavan asiakkaidemme muuttuvia tarpeita. 

Yrityksenä kannustamme myös henkilöstöämme pitämään itsestään huolta. Tarjoamme henkilöstöllemme laajat työterveyspalvelut sekä erilaisia virike- ja liikuntaetuja tukeaksemme henkilöstömme hyvinvointia. Uskomme henkilöstömme hyvinvointiin panostamisesta syntyvien hyötyjen välittyvän myös asiakkaillemme laituritasolla henkilöstömme pirteän olemuksen sekä silminnähden tehokkaan työskentelyn kautta.

Turvallisuus on toimintamme lähtökohta

Turvallisen palvelun takaamiseksi henkilöstömme on varustettu CE-hyväksytyillä huomiovaatteilla, jotka on varta vasten suunniteltu alusten kiinnitys- ja irrotuspalveluiden tarpeisiin yhdessä Lindströmin työvaateyksikön kanssa. Huomiovaatteemme on suunniteltu niin työntekijöidemme kuin asiakkaidemmekin tarpeet huomioiden.

Lue lisää työvaatteistamme täältä:
https://lindstromgroup.com/fi/asiakastarinat/raskaan-tyon-tekijat-turvallisten-tyovaatteiden-merkitys/

Huomiovaatteiden lisäksi käytämme laadukkaita henkilösuojaimia, kuten kypärää ja paukkuliiviä työskennellessämme laiturilla. Työntekijämme ovat myös suurilta osin suorittaneet vedestä pelastautumiskurssin, ensiapukurssin, työturvallisuuskorttikurssin sekä VA-kurssin. Jokainen työntekijä on myös saanut sisäisen koulutuksen ja perehdytyksen turvalliseen työskentelyyn, ja tämän lisäksi pidämme myös sisäisesti rekisteriä eri alusten ja laituripaikkojen haasteita luovista ominaisuuksista. 

Turvallinen työskentely on ennen kaikkea työntekijöidemme oikeus, mutta myös asiakkaamme hyötyvät siitä, että olemme panostaneet turvallisuuteen. Huomiovaatteidemme ansiosta työntekijämme ovat selkeästi tunnistettavissa laiturilta pidemmältäkin matkalta. 

Turvallisuuskoulutuksien ansiosta työntekijöillämme on osaamista tunnistaa mahdolliset asiakkaiden puutteet ja vinkata niistä sekä valmius antaa ensiapua yllättävän ja ikävän paikan sattuessa. Turvallisten työskentelytapojen ja erilaisten backup-järjestelyjen takia meillä ei alus jää koskaan kiinnittämättä tai irrottamatta.

MUUT PALVELUMME

Verified by MonsterInsights